Pioenrozen

Hoekweg 44, 1619 EC - Andijk

Contact

schenkpioenen 
HOEKWEG 44, 1619 EC - ANDIJk

06-25035987
0228-597707
schenkpioenen@planet.nl

Assortiment

Miss American

Red Charm

Sorbet

Verzorging

Planten


In de herfst arriveren de wortels in een zorgvuldige verpakking. Pak de wortels voorzichtig uit en plant ze nog dezelfde dag. Voor het planten legt u ze eerst enige uren in een bak met water, doe dat langer als ze er droog uitzien. Kunt u ze niet meteen planten bewaar ze dan in een geul waar u wat aarde overheen doet, opkuilen noemen we dit. Zo kunt u ze nog enige weken bewaren zonder dat de kwaliteit veel terug loopt. 

Cultuur & vermeerdering

Pioenen hebben graag een voedzame, vochthoudende en voldoende doorlatende, humusrijke bodem die enigszins lichtzuur mag zijn. Ze kunnen het best in de vroege herfst geplant worden, dit levert een betere hergroei op in het nieuwe jaar. Pioenen groeien het best op een zonnige standplaats met in de ochtend enkele uren schaduw. De grotere soorten kunnen 1 meter uit elkaar geplant worden en de kleinere zo’n 50 centimeter.

Ziekten & plagen

Bladaaltjes, aardbeibladaaltje Aphelenchoides fragariae
Bij zware aantasting lopen de knoppen niet of nauwelijks uit. Bladeren die minder aangetast zijn geven misvormde bladeren, ook de bloemen kunnen worden aangetast.


Grauwe schimmel, Botrytis paeoniae, B. fuckeliana
De stengel is bij het boven de grond komen bruin verkleurd, later worden ook de bladstelen aangetast. Soms rotten de bloemknoppen weg ; deze zijn meestal overdekt met schimmelpluis.

Pioenen vermeerderen

Stekken
De meeste pioenrozen hebben een knolvormige wortelstok.
Van deze wortelstok kan men wortelstekken snijden.


Delen
Het wordt vaak aanbevolen om pioenrozen in de herfst te delen (als de bladeren zijn afgestorven).
Dat mag echter alleen bij oude planten die niet meer zo goed bloeien.

Assortiment

Bartzella

Big Ben

Bouquet Perfect

Buckey Belle

Cora Louise

Coral Charme

Coral Sunset

Dr. Alexander Fleming

Duchess de Namours

Etched Salmon

Garden Tressure

Karl Rosenfield

Miss American

Red Charm

Sorbet

Planten

In de herfst arriveren de wortels in een zorgvuldige verpakking. Pak de wortels voorzichtig uit en plant ze nog dezelfde dag. Voor het planten legt u ze eerst enige uren in een bak met water, doe dat langer als ze er droog uitzien. Kunt u ze niet meteen planten bewaar ze dan in een geul waar u wat aarde overheen doet, opkuilen noemen we dit. Zo kunt u ze nog enige weken bewaren zonder dat de kwaliteit veel terug loopt.


Pioenrozen in potten planten kan ook. Het is belangrijk dat de potaarde nimmer uitdroogt, hou dat goed in de gaten. Het is beter de pot in te graven in de tuin. Zorg er wel voor dat de pot ruim genoeg is.


De plantkuil in de tuin moet op een zonnige plek liggen. De afwatering van de tuin is belangrijk, omdat de pioenroos een hekel heeft aan natte voeten. De ph van de grond ligt tussen de ph6 en ph7 , te zure grond kunt u aanvullen met wat kalk. Graaf de kuil 15 tot 30 cm diep en voldoende breed om de wortels van de pioen uit te spreiden. Zorg er voor dat bij het vullen van de plantkuil dat de ogen (kiemen) van de pioenroos niet meer dan 5 cm onder het aardoppervlak komt. Te diep planten geeft slechte resultaten bij de bloei. Soms blijft de groei, bij te diep planten, helemaal achterwege.


Bemesten is alleen nodig op wat schrale grond, dit gebeurt alleen in de herfst. Compost kan goed gebruikt worden. Als er alleen kunstmest wordt gebruikt is het aan te raden om voor superfosfaat of een uitgebalanceerde mengmest te kiezen. Bij teveel aan kunstmest kan de plant verbranden of wordt de bloei belemmerd. Over het algemeen zal de pioenroos het eerste jaar niet bloeien, dat komt doordat hij zich aan moet passen aan de omgeving.


De verzorging in de herfst (oktober en november) is belangrijk. Haal al het gewas eraf tot aan de grond, er mag niets meer boven de grond uitsteken. Voer het gewas af, laat het beslist niet liggen. Het oude gewas is een besmettingsgevaar voor het nieuwe gewas dat in het voorjaar komt, dus gooi het oude gewas ook niet op de composthoop. De grijze schimmels (botrytis) hecht zich aan de rottende pioenstengels en overleeft daardoor de winter. In het voorjaar kan de schimmel de bloei tegengaan, soms zelfs de plant laten afsterven.


De pioenroos is een eenvoudig te verzorgen plant. U moet wel wat geduld hebben. U zult echter beloond worden met de prachtigste bloemen boven een mooi gewas. Sommige variëteiten hebben bij de bloei enige ondersteuning nodig, dit omdat de bloem nogal zwaar is.

Cultuur & vermeerdering

Pioenen hebben graag een voedzame, vochthoudende en voldoende doorlatende, humusrijke bodem die enigszins lichtzuur mag zijn. Ze kunnen het best in de vroege herfst geplant worden, dit levert een betere hergroei op in het nieuwe jaar. Pioenen groeien het best op een zonnige standplaats met in de ochtend enkele uren schaduw. De grotere soorten kunnen 1 meter uit elkaar geplant worden en de kleinere zo’n 50 cm. Voor het planten de grond spitten en stalmest of compost toevoegen. Plant de pioenen zodanig dat de neuzen niet meer dan enkele centimeters onder de grond zitten, omdat bij dieper planten minder bloei zal zijn. Na het planten eventueel wat beendermeel toevoegen. Jaarlijks kan in de herfst stalmest toegevoegd worden, dit kan ingewerkt worden in het voorjaar. Op lichtere grond kan dan 20 gram superfosfaat toegevoegd worden. Laat de planten zoveel mogelijk vaststaan want verplanten betekend een achteruitgang in groei en bloei. Het eerste jaar na aanplanten hoef je nog geen bloemen te verwachten. Na verloop van tijd en verdere ontwikkeling van de plant wordt de bloeirijkheid steeds groter. In het eerste jaar kunnen de bloemknoppen zelfs verwelken. De ontwikkeling naar een plant met goede bloemen en meer bloemen kan minstens drie jaar duren. Pas na zes jaar bloeien de planten overweldigend en hoe ouder ze worden hoe beter ze bloeien. Na vele jaren (30 - 40 jaar) kunnen ze nog de mooiste bloemen produceren. De grotere soorten kunnen tijdens de bloei gesteund worden om neerslaan te voorkomen. Pioenen het eerste jaar na aanplanten bedekken.
Vermeerdering kan het beste door de planten te scheuren. Botanische soorten kunnen worden gezaaid. Enkele soorten worden gestekt. Boompioenen worden geënt (op wortels van P. lactiflora) of gezaaid.

Ziekten & plagen

Bladaaltjes, aardbeibladaaltje Aphelenchoides fragariae
Bij zware aantasting lopen de knoppen niet of nauwelijks uit. Bladeren die minder aangetast zijn geven misvormde bladeren, ook de bloemen kunnen worden aangetast.


Grauwe schimmel, Botrytis paeoniae, B. fuckeliana
De stengel is bij het boven de grond komen bruin verkleurd, later worden ook de bladstelen aangetast. Soms rotten de bloemknoppen weg ; deze zijn meestal overdekt met schimmelpluis.


Stengelrot, Phytophtora paeoniae
Bruine tot zwarte vlekken op de stengels, waardoor deze afsterven.


Verwelkingsziekte, Verticillium albo-atrum
De bladeren verwelken plotseling en de takken sterven af. De schimmel dringt via de wortels de plant binnen. Kan ook bij snoei overgebracht worden.


Virusziekten, voornamelijk het tabaksratelvirus
Bladeren met groengele to gele vlekke, meestal in een kringvorm, enkel- en meervoudige kringen en golflijnen. Wortelboorder, slawortelboorder Hepialus lupulinus Ivoorwitte larven vreten aan de ondergrondse delen waardoor de planten afsterven.


Wortelknobbelaaltjes, Meloidogyne-soorten
De wortels hebben door de aaltjes veroorzaakte, knobbelvormige verdikkingen. Het wortelstelsel verrot soms gedeeltelijk, met als gevolg een slechte groei van de bovengrondse delen. Bij ernstige aantasting verwelking en afsterven van de plant.

Pioenen vermeederen

Stekken
De meeste pioenrozen hebben een knolvormige wortelstok. Van deze wortelstok kan men wortelstekken snijden. Je moet eraan denken dat aan elk stuk knollige wortelstok een 'neus' (oog) zit, zonder ogen kan de wortelstok niet uitlopen. Maak een keuze op basis van goed ontwikkelde ogen.
De wortelstokken van de pioenroos zijn minder makkelijk te vermeerderen. Er moet met een flinke kracht gesneden worden om de wortelstokken in deeltjes te verdelen.
Deel de kort gelede wortelstokken in de LATE winter, voordat de knoppen uitlopen en de nieuwe wortels worden gevormd. Bedek de snijvlakken eventueel met een fungicide(*). Leg ze op een warme plaats en in een droge omgeving, zodat zich een kurklaagje op de snijvlakken vormt (meestal na 2 dagen). Plant de wortelstukken hierna uit.
* fungicide=chemisch middel dat schimmels doodt

Delen
Het wordt vaak aanbevolen om pioenrozen in de herfst te delen (als de bladeren zijn afgestorven). Dat mag echter alleen bij oude planten die niet meer zo goed bloeien. Pioenrozen worden namelijk niet graag verplant. Het kan bij delen weer enkele jaren duren vooraleer de plant bloeit.
Plant gedeelte oude pioenplanten niet terug op dezelfde plaats.

Bloemen
Wie GROTE bloemen wil, verwijdert enkele zijscheuten (aantal bloemknoppen verminderen).
Als je VEEL bloemen wil kan je alle knoppen laten zitten.